Svazek obcí údolí Desné

05.02.2015 11:36

Svazek obcí údolí Desné (SOÚD) byl založen zakladatelskou listinou dne 16.10.1997 za účelem zprovoznění povodní zničené železniční tratě Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín.

Je tvořen osmi obcemi – Hraběšice, Loučná nad Desnou, Rapotín, Rejchartice, Sobotín. Velké Losiny, Vikýřovice, Vernířovice. Povodeň značně ochromila železniční přepravu, z tohoto důvodu bylo Ministerstvem dopravy ČR rozhodnuto zrušit celou trať. S tím nesouhlasily okolní obce a z iniciativy starosty Obce Rapotín, založily sdružení Svazek obcí údolí Desné. Svazku se tak podařilo získat trať do svého majetku s názvem „Železnice Desná“ (ŽD). O rekonstrukci a provoz tratě se zasloužila Stavební obnova železnic (firma vybraná na základě výběrového řízení). Dne 30.4.1998 byl zprovozněn úsek Šumperk-Sobotín. Od 1.12.1998 dále pak úsek Petrov nad Desnou – Velké Losiny. Na úsek do Koutů nad Desnou byla zavedena náhradní autobusová doprava. Celá trať byla zprovozněna od následujícího jízdního řádu 30.5.1999. Od roku 2002 se provozovatelem drážní dopravy stala společnost Connex Morava a.s., Ostrava – nyní Veolita Transport a.s., Ostrava, údržbu tratě spravuje firma SART-stavby a rekonstrukce a.s., Šumperk.

Zpět

Kontakt

mikroregiony.com

©2014 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

mikroregiony.com